Araş. Gör. YUSUF ALPER TÜYLÜOĞLU NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Araş. Gör. YUSUF ALPER TÜYLÜOĞLU

T: (0282) 250

M yatuyluoglu@nku.edu.tr

W yatuyluoglu.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:
Bölüm:
Ana Bilim Dalı:
Akademik Görevler
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri